Realitat Virtual

La realitat virtual és la representació de les coses a través de mitjans electrònics. Es duu a terme mitjançant una simulació per ordinador que aconsegueix fer la sensació que allò representat és real i en la que sovint es pot interaccionar amb elements que envolten l’usuari.

Usos principals:
• Educació i formació militar: La realitat virtual ha esdevingut una eina molt comú en el sector educatiu i d’entrenament perquè permet que els entrenadors o professors col•loquin els aprenents en un entorn virtual on puguin desenvolupar les seves habilitats sense el risc de les conseqüències que tindrien en el món real.
• Entreteniment: L’entreteniment es basa, en molts casos, en l’alienació de la realitat per posar la nostra atenció en una altra tasca o situació
• Arquitectura i disseny: La realitat virtual permet pre-visualitzar projectes abans de ser executats.
• Sèries: Actualment, tant la realitat virtual com el vídeo 360° són les dues opcions més properes per tal d’aconseguir una experiència immersiva completa.
• Robòtica: En robòtica, la realitat virtual ha estat utilitzada per controlar robots en sistemes telepresència i telerobòtica.
• Videojocs: Actualment, la realitat virtual està provocant una evolució dins del món dels videojocs. Ja són diverses les ulleres de realitat virtual dedicades a aquest sector, de les quals es poden destacar tres:
– HTC Vive
– Playstation VR
– Oculus Rift
• Cinema:
La intenció d’aquest ús és trencar la barrera entre la pantalla tot i que ja es va tenir una idea abans.